Vnitrostátní spedice

Zajistíme pravidelné i nepravidelné přepravy po celé ČR od jedné palety po celý návěs Z vozového parku vám nabídneme od dodávky po celovůz 24t, auta s HR nebo HČ, přepravu nadrozměrného nákladu nebo expres přepravu.

Mezinárodní spedice

Nejsme zaměřeni pouze na určité země, ale poskytujeme kompletní dopravní servis od A do Z z celé Evropské unie, ale i zemí bývalého východního bloku
od jedné palety po celý návěs v exportu i importu nebo expres přepravu do druhého dne. Zařídíme i celní služby a Intrastat.

INCOTERMS 2010

Mezinárodní obchodní komora stanovila nové podmínky - Incoterms 2010 - které jsou v platnosti od 1.1.2011.

Platnost pozbyly podmínky DDU (Delivered Duty Unpaid), DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivered Ex Ship) a DEQ (Delivered Ex Quay), které jsou nahrazeny podmínkami DAT (Delivered At Terminal) a DAP (Delivered At Place).

Incoterms (International Commercial Terms) – Mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží. Upravuje platby za dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím a prodávajícím:

Dodací podmínky určují, do jakého okamžiku (místa) nese rizika a náklady na dodání zboží prodávající, a kde tato rizika a náklady přecházejí na kupujícího. Neupravují okamžik přechodu vlastnictví, který je spíše spojen s platebními podmínkami nebo jiným smluvním ujednáním. Tyto standardní podmínky se tradičně dělí na univerzálně použitelné (bez ohledu na druh dopravy) a na specifické podmínky pro lodní přepravu. Prodávající s kupujícím si samozřejmě mohou dohodnout jakékoli dodací podmínky, pro zjednodušení však byly vytvořeny standardy, které mají jednotný výklad a nevyžadují proto obsáhlé smluvní úpravy. Stačí, že obchodní partneři uvedou ve smlouvě či objednávce mezinárodně používanou zkratku dodací podmínky a upřesní místo dodání, a obě strany mají jasno, kam má být zboží dodáno, kdo zajistí dopravu, kdo nese náklady na dopravné anebo pojistné, případně kdo uhradí případné škody vzniklé během přepravy.

Zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího, kupující za něj dále zodpovídá.

 • EXW (Ex Works) – ze závodu (ujednané místo)

Prodávající je zde vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující.

 • FCA (Free Carrier) – vyplaceně dopravci (ujednané místo)
 • FAS (Free Alongside Ship) – vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění)
 • FOB (Free On Board) – vyplaceně loď (ujednaný přístav nalodění)

Prodávající musí zajistit přepravní smlouvu, bez toho aby na sebe přijal nebezpečí ztráty či poškození zboží.

 • CFR (Cost and Freight) – náklady a přepravné (ujednaný přístav určení)
 • CIF (Cost, Insurance and Freight) – náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení)
 • CPT (Carriage Paid To) – přeprava placena do (ujednané místo určení)
 • CIP (Carriage and Insurance Paid to) – přeprava a pojištění placeno do (ujednané místo určení)

Prodávající musí nést veškeré náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy zboží.

 • DDP (Delivered Duty Paid) – s dodáním clo placeno (ujednané místo určení)

Nové podmínky dodání

 • DAT (Delivered at terminal) – s dodáním na terminál (ujednané místo určení)
 • DAP (Delivered at place) – s dodáním na místo (ujednané místo určení)

Ve srovnání se současnou praxí nebudou nadále existovat standardní podmínky DDU (Delivered Duty Unpaid), DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay).

 

TOREOS s.r.o.

TOREOS s.r.o.

Nová 692
664 52 Sokolnice u Brna

T./fax: 00420 511 119 893
Gsm: 00420 603 822 872

e-mail: info@toreos.cz
web: www.toreos.cz

Odkazy

- INCOTERMS 2010
- www.mytocz.cz